رونمایی از اولین نمونه بک استاپ کاربد-

اولین نمونه بک استاپ کاربد با طراحی کارشناسان شرکت توسعه هوشمند نوین بهره وران به سفارش شرکت فولاد خوزستان مرحله آزمایش را با موفقیت پشت سر گذاشت .