ورود شرکت توسعه هوشند – تنها تولید کننده ترک لیمیتر در ایران – به وندور لیست فولاد خوزستان

پس از  بررسیهای  کارشناسی  و تبادل اطلاعات فنی بین  شرکتهای   توسعه هوشمند و  واحد فنی گندله سازی فولا خوزستان ، شرکت توسعه هوشمند به  عنوان  اولین و تنها تولید کننده ترک لیمیتر در ایران  (کلاچ صنعتی )  به لیست  تأمین کنندگان  این  شرکت ورود یافت

و اکنون  در حال حاضر پروژه تولید  این  محصول برای  فولاد  خوزستان  در دست  اجرا دارد