کوپلینگ صفر و یک

 

   کوپلینگ صفر و یک

کوپلینگهای صفر و یک کوپلینگهای منحصر به فردی هستند که به مصرف کننده این امکان را میدهند که که در زمان دلخواه و به راحتی کوپلینگ را از حالت در گیر  به حالت خلاص و بالعکس تغییر دهند. این کوپلینگها موارد استفاده زیادی دارند.

موارد استفاده

1-      در جاهایی که از چند نیروی محرک میتوان استفاده کرد (مانند استفاده از موتور دیزل در هنگام رفتن برق )

2-      برای خلاصی دستگاه در هنگام انجام تنضیمات یا حوادث

3-     برای متوقف نمودن بخشی از خط تولید جهت تعمیرات یا اصلاحات بدون از کار انداختن کل خط