ترک لیمیتر

کوپلینگ های ایمنی گشتاور

انتقال قدرت در اکثر ماشینالات به صورت انتقال گشتاور توسط قطعات مکانیکی صورت می گیرد که در صورت اعمال اضافه بار یا ایجاد گیر های مکانیکی قطعاتی در قسمت مولد قدرت (الکتروموتور ها ، موتور احتراق داخلی، هیدرو موتور ها و…..) و انتقال قدرت ( شفت ، زنجیر ، خار، گیربکس و….) و همچنین شاسی، دچار شکستگی و آسیب می گردند. بهترین راه جلوگیری از این آسیب ها استفاده از کوپلینگ های ایمنی گشتاور می باشد. این مکانیزم ها با قرار گرفتن در مسیر انتقال قدرت، گشتاور را به اندازه مقدار تنظیمی منتقل می نماید و متناسب با نوع عملکرد آن ها ( خلاص شونده، جغجغه ای، اتوماتیک و 360 درجه ای ) از انتقال گشتاور بیشتر جلوگیری می کند. به عنوان مقایسه می توان نقش این مکانیزم را در تجهیزات مکانیکی مشابه عملکرد فیوز در مدار الکتریکی دانست.