بک استاپ کاربد

بک استاپ (Back Stop)

بك استاپ يا برينگ يك طرفه ياتاقاني است كه بيشتر با نصب بر روي شفت موتور گيربكس امكان دور شفت و رابط شفت را بصورت يك طرفه فراهم ميكند .

بك  استاپها بنا به كاربرد انواع مختلفي در صنعت دارند كه مهمترين مشخصات فني كنترل آنها دور و ميزان بار مي باشد در دورهاي بسيار بالا ميزان تلرانس داخلي برينگ و نوع مونتاز و گشتاور بسيار حائز اهميت است .

سازندگان مهم بک استاپ در دنیا:

بزرگترين سازندگان بك استپ در دنيا شركتهاي آلماني و انگلیسی و ژاپني مي باشند البته شركتهاي كره اي و آمريكايي نيز سوابق خوبي در زمينه ساخت بك استپ دارند اما بدليل اينكه تكنولوزيهاي اكثر كارخانجات كشورايران ، اروپايي مي باشد بيشتر بك استپهاي مورد استفاده از صنعت ايران آلماني مي باشند .