حضور کاربد در “ششمین نمایشگاه بین المللی سیمان،بتن،تکنولوژی ساخت وماشین آلات وابسته”

  شرکت توسعه هوشمندنوین بهره وران در ششمین نمایشگاه بین المللی سیمان ، بتن و تکنولوژی های ساخت برای نخستین  بار نخستین بار حضور بافت  .این حضور با استقبال  موفق  مواجه شد ،بسیارری از مدیران صنعت سیمان با بازدید از این غرفه  و صحبت با کارشناسان فنی متوجه عارضه موبط به عدم وجود کاربد در صنعت شان گردیدند

امید است که این شرکت با توجه به استقبال خوبی که صورت گرفت بتواند تجارب موفق خود در صنابع فولاد و پتروشیمی را تکرار نماید

   دریافت فیلم  نمایشگاه سیمان